Nguyễn Thế Thành

Thông tin về Nguyễn Thế Thành

  • Họ & Tên: Đinh Công Định
  • Năm sinh: 1993
  • Quê quán: Hà Nội
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại APKCOMBO:

  • Anh Thế Thành hiện là CEO & Founder của APKCOMBO.
  • Hiện tại đang đang là người trực tiếp điều hành và cùng với Tuyền sáng tạo ra các bản MOD tại APKCOMBO.

Hình ảnh của Đinh Công Định